BNP Paribas BNP Paribas
Tenisowy Dzień Dziecka

Tenisowy
Dzień Dziecka

Tenisowy Dzień Dziecka

Najbliższe imprezy

Warszawa

Legia Tenis & Golf, ul. Myśliwiecka 4A

data04 czerwca 2022
godzina10:00 - 14:30
Częstochowa

Włodary Tenis, ul. 3 Maja 1

data11 czerwca 2022
godzina10:00 - 14:30

Tenisowy Dzień Dziecka

Zapraszamy na pełną wrażeń i atrakcji
imprezę tenisową dla dzieci.

Program wydarzenia dedykowany jest dzieciom, które jeszcze nie miały okazji spróbować gry w tenisa oraz tych, których poziom umiejętności można określić jako początkujący. Specjalne animacje, konkursy zręczności, pokazowe lekcje tenisa będą okazją do zabawy oraz poznania tajemnic tego sportu.

Tenisowy Dzień Dziecka #1
Tenisowy Dzień Dziecka #2

Informacje

Program
Start poszczególnych zajęć - SETów

Sobota

godzina10:00 - 12:00 - SET I - pierwsza tura zajęć

godzina12:30 - 14:30 - SET II - druga tura zajęć

UWAGA! Dziecko może zostać zgłoszone wyłącznie na jeden z SETów.

Tenisowy Dzień Dziecka

Z czego składa się program imprezy?

Ścieżka sportowych wartości

Różne animacje i próby zręcznościowe oparte o niezależne stacje i przypisane im wartości np. wytrwałość

infodla dzieci w wieku 5-12 lat

Lekcja tenisa

Pokazowa lekcja tenisa z zastosowaniem metodologii Tennis10 oraz Tennis Xpress

infodla dzieci i nastolatków w wieku 5-18 lat

Mam sportowy talent

Prosta rywalizacja oparta o podstawowe aktywności fizyczne

infodla dzieci i nastolatków w wieku 5-18 lat

Informacje

Co jest ważne?

uśmiech
Czas trwania

Zabawy i animacje trwają
około 1 godziny i 45 minut

uśmiech
Organizacja zajęć

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe

uśmiech
Przygotowanie dziecka

Dzieci biorące udział w Tenisowym Dniu Dziecka powinny mieć obuwie sportowe oraz sportowy strój

uśmiech
Sprzęt do gry

Wszystkim dzieciom zapewniamy rakiety tenisowe do gry

uśmiech
Nagrody i upominki

Każdy z uczestników otrzyma tenisowy upominek oraz okolicznościowy medal

uśmiech
Rodzice i opiekunowie

W oczekiwaniu na dzieci, rodziców i opiekunów zapraszamy na kawę!

Kontakt

Zgłoszenie chęci udziału

Zadzwoń do nas +48 61 670 88 24.
Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, między 09:00 a 17:00.

Napisz do nas [email protected].

  

Rejestracja zakończona

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2.

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie: https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce, w przypadku zawarcia umowy zarówno w okresie jej obowiązywania jak i po wygaśnięciu, a także w przypadku niezawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • analizy odpowiedzi udzielonych w ankiecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • administracji wewnętrznej Banku, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie Pani/Pana danych osobowych. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: podmiotów w grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce, banków i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Banku pośrednictwo w czynnościach bankowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami bankowymi (lista podmiotów świadczących usługi outsourcingowe na rzecz Banku znajduje się na stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/lista-podmiotow-wspolpracujacych-z-bankiem) lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Banku.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od przesłania przez Panią/Pana formularza kontaktowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi Bankowi nawiązanie z Panią/Panem kontaktu oraz prowadzenie działalności marketingowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się /wysyłając wiadomość na adres email: [email protected] lub listownie pod adresem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 2, więcej na temat przetwarzania danych osobowych można się dowiedzieć na stronie WWW organizatora pod adresem https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.